Drenering

Ødegården Graving & Transport AS er spesialister innen drenering av grunnen rundt grunnmuren, samt drenering av utearealer/hager. Dette er for mange et behov, da flere eldre boliger har dårlig drenering rundt grunnmuren, og det ofte oppstår fukt som følge av dette.

Mange hager og utearealer har tilsig av vann, og noen steder renner ikke vannet unna. Det kan da oppstå store dammer som ødelegger gressmatten og gjør jorden svært fuktig. En løsning dersom du har dette problemet, er å legge vannet i rør for å føre det bort fra eiendommen.

kontakt

Kontakt oss

Adresse: Øygarden 7, 3622 SVENE

Tlf: 414 07 401
E-post: post@ogt.as

Eller bruk vårt kontaktskjema

Kontaktskjema