Pigging og utgraving av kjellere

Mange ønsker å senke gulvet i eksisterende kjeller for å bygge et ekstra oppholdsrom eller en leilighet. Det er mange ting å tenke på i slike tilfeller. Når en eksisterende råkjeller tilføres nye byggematerialer må alt gjøres riktig for å unngå fuktskader i etterkant.

Riktig drenering, flytting av eksisterende røropplegg, sikring av bygg, tak og vegger er noen elementer som må gjøres helt riktig for å sikre et tilfredsstillende og lovlig resultat.

Vi har utstyret og kompetansen som trengs, og kan hjelpe deg med pigging og utgraving – slik at utvidelsen blir fagmessig gjennomført av fagfolk.

kontakt

Kontakt oss

Adresse: Øygarden 7, 3622 SVENE

Tlf: 414 07 401
E-post: post@ogt.as

Eller bruk vårt kontaktskjema

Kontaktskjema